Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Demkowicz
-
Dobrzański
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Demkowicza
-
Dobrzańskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Demkowiczowi
-
Dobrzańskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Demkowicza
-
Dobrzańskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Demkowiczem
-
Dobrzańskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Demkowiczu
-
Dobrzańskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Demkowiczu rzad.
-
Dobrzański
Podstawa odmiany nazwiska Demkowicz
Taką odmianę mają rzeczowniki na -icz

Podstawa odmiany nazwiska Dobrzański
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Demkowicz-Dobrzański: 583 (kobiet: 310, mężczyzn: 273)
Demkowicz-Dobrzański: 2341 (kobiet: 2, mężczyzn: 2339)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl