Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Drozd
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Drozda
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Drozdowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Drozda
Narzędnik (razem z):(Janem)
Drozdem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Droździe
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Droździe rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Drozd

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP. 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Drozdówna
Odmężowska:Drozdowa

Występowanie w bazie PESEL
Drozd: 12340 (kobiet: 6275, mężczyzn: 6065)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl