Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Drozd
-
Drozdowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Drozda
-
Drozdowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Drozdowi
-
Drozdowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Drozda
-
Drozdowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Drozdem
-
Drozdowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Droździe
-
Drozdowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Droździe rzad.
-
Drozdowski
Podstawa odmiany nazwiska Drozd

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Drozdowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Drozd-Drozdowski: 12340 (kobiet: 6275, mężczyzn: 6065)
Drozd-Drozdowski: 4263 (kobiet: 2, mężczyzn: 4261)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl