Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Drozd
-
Niekurzak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Drozda
-
Niekurzaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Drozdowi
-
Niekurzakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Drozda
-
Niekurzaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Drozdem
-
Niekurzakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Droździe
-
Niekurzaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Droździe rzad.
-
Niekurzaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Drozd

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Niekurzak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Drozd-Niekurzak: 12340 (kobiet: 6275, mężczyzn: 6065)
Drozd-Niekurzak: 390 (kobiet: 190, mężczyzn: 200)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl