Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Dudek
-
Felisiak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Dudka
-
Felisiaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Dudkowi
-
Felisiakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Dudka
-
Felisiaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Dudkiem
-
Felisiakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Dudku
-
Felisiaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Dudku rzad.
-
Felisiaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Dudek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Felisiak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Dudek-Felisiak: 46930 (kobiet: 23771, mężczyzn: 23159)
Dudek-Felisiak: 841 (kobiet: 436, mężczyzn: 405)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl