Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Dudek
-
Wilczek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Dudka
-
Wilczka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Dudkowi
-
Wilczkowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Dudka
-
Wilczka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Dudkiem
-
Wilczkiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Dudku
-
Wilczku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Dudku rzad.
-
Wilczku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Dudek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Wilczek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Dudek-Wilczek: 46930 (kobiet: 23771, mężczyzn: 23159)
Dudek-Wilczek: 9543 (kobiet: 4956, mężczyzn: 4587)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl