Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Dziedzic
-
Kusiński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Dziedzica
-
Kusińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Dziedzicowi
-
Kusińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Dziedzica
-
Kusińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Dziedzicem
-
Kusińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Dziedzicu
-
Kusińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Dziedzicu rzad.
-
Kusiński
Podstawa odmiany nazwiska Dziedzic

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kusiński
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Dziedzic-Kusiński: 19749 (kobiet: 10262, mężczyzn: 9480)
Dziedzic-Kusiński: 677 (kobiet: 0, mężczyzn: 677)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl