Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Dziedzic
-
Pieprzyca
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Dziedzica
-
Pieprzycy
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Dziedzicowi
-
Pieprzycy
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Dziedzica
-
Pieprzycę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Dziedzicem
-
Pieprzycą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Dziedzicu
-
Pieprzycy
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Dziedzicu rzad.
-
Pieprzyco rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Dziedzic

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Pieprzyca
Taką odmianę mają nazwiska zakończone w wymowie na -ca (żeńską właściwą dla końcówek stwardniałych).
Podobnie odmienia się: Soplica


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Dziedzic-Pieprzyca: 19749 (kobiet: 10262, mężczyzn: 9480)
Dziedzic-Pieprzyca: 615 (kobiet: 290, mężczyzn: 325)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl