Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Foltyn
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Foltyna
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Foltynowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Foltyna
Narzędnik (razem z):(Janem)
Foltynem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Foltynie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Foltynie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Foltyn
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Foltynówna
Odmężowska:Foltynowa

Występowanie w bazie PESEL
Foltyn: 2441 (kobiet: 1231, mężczyzn: 1210)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl