Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Furman
-
Turowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Furmana
-
Turowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Furmanowi
-
Turowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Furmana
-
Turowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Furmanem
-
Turowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Furmanie
-
Turowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Furmanie rzad.
-
Turowski
Podstawa odmiany nazwiska Furman
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob

Podstawa odmiany nazwiska Turowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Furman-Turowski: 6255 (kobiet: 3162, mężczyzn: 3093)
Furman-Turowski: 2909 (kobiet: 6, mężczyzn: 2903)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl