Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Górski
-
Curio
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Górskiego
-
Curia
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Górskiemu
-
Curiowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Górskiego
-
Curia
Narzędnik (razem z):(Janem)
Górskim
-
Curiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Górskim
-
Curiu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Górski
-
Curio1)
Curiu2) rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Górski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Curio

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -io, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
Podobnie odmienia się: Boccaccio
2) Taką odmianę mają rzeczowniki na -io (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Cyzio


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Górski-Curio: 21966 (kobiet: 8, mężczyzn: 21958)
Górski-Curio: 1 (kobiet: 1, mężczyzn: 0)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl