Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Górski
-
Kania
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Górskiego
-
Kani
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Górskiemu
-
Kani
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Górskiego
-
Kanię
Narzędnik (razem z):(Janem)
Górskim
-
Kanią
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Górskim
-
Kani
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Górski
-
Kanio rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Górski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kania

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Górski-Kania: 21966 (kobiet: 8, mężczyzn: 21958)
Górski-Kania: 25751 (kobiet: 13016, mężczyzn: 12735)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl