Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Gałach
-
Wegner
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Gałacha
-
Wegnera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Gałachowi
-
Wegnerowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Gałacha
-
Wegnera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Gałachem
-
Wegnerem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Gałachu
-
Wegnerze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Gałachu rzad.
-
Wegnerze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Gałach
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ch, -sh (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Czech

Podstawa odmiany nazwiska Wegner
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany
Podobnie odmienia się: Bober, Meissner


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Gałach-Wegner: 697 (kobiet: 369, mężczyzn: 328)
Gałach-Wegner: 2931 (kobiet: 1553, mężczyzn: 1378)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl