Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Gabory
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Gabory’ego1)
Gaborego2)
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Gabory’emu1)
Gaboremu2)
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Gabory’ego1)
Gaborego2)
Narzędnik (razem z):(Janem)
Gaborym
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Gaborym
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Gabory
Podstawa odmiany nazwiska Gabory

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -y, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
Podobnie odmienia się: Exupéry
2) Nazwiska słowiańskie zakończone na -y mają odmianę przymiotnikową.
W mianowniku (i wołaczu) lm w przypadku nazwisk o postaci przymiotnika należy raczej używać formy przymiotnikowej (np. Mały - Mali), a w przypadku nazwisk różnych od przymiotników końcówki -owie (np. Gajcy - Gajcowie).
WSPP wręcz tak nakazuje.
Podobnie odmienia się: Ściegienny, Czerny


 

Występowanie w bazie PESEL
Gabory: 44 (kobiet: 26, mężczyzn: 18)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl