Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Gajdarenko
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Gajdarenki
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Gajdarence
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Gajdarenkę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Gajdarenką
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Gajdarence
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Gajdarenko
Podstawa odmiany nazwiska Gajdarenko
Nazwiska na -ko mają odmianę żeńską (jak gdyby kończyły się na -ka).


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Gajdarenkówna
Odmężowska:Gajdarenkowa

Występowanie w bazie PESEL
Gajdarenko: 27 (kobiet: 9, mężczyzn: 18)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl