Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Gawron
-
Jedlikowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Gawrona
-
Jedlikowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Gawronowi
-
Jedlikowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Gawrona
-
Jedlikowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Gawronem
-
Jedlikowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Gawronie
-
Jedlikowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Gawronie rzad.
-
Jedlikowski
Podstawa odmiany nazwiska Gawron

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Jedlikowski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Gawron-Jedlikowski: 11584 (kobiet: 5841, mężczyzn: 5743)
Gawron-Jedlikowski: 241 (kobiet: 0, mężczyzn: 241)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl