Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Gawronikowa
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Gawronikowej
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Gawronikowej
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Gawronikową
Narzędnik (razem z):(Anną)
Gawronikową
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Gawronikowej
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Gawronikowa
Podstawa odmiany nazwiska Gawronikowa
Odprzymiotnikowe oraz odmężowskie nazwiska kobiet na -owa mają odmianę przymiotnikową.
Uwaga: Odmężowskie formy nazwiska na -owa (także na -ina/-yna) współcześnie są w zaniku.
Podobnie odmienia się: Orzeszkowa


 
To może być forma odmężowska od:Gawronik

Występowanie w bazie PESEL
Gawronikowa nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl