Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Grabie
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Grabiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Grabiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Grabiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Grabiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Grabiem
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Grabie
Podstawa odmiany nazwiska Grabie

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -ie (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Bandtkie
2) Taką odmianę mają rzeczowniki na -ie, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
  • wymawia się z końcowym -i
Podobnie odmienia się: Christie


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Grabiówna
Odmężowska:Grabiowa

Występowanie w bazie PESEL
Grabie: 7 (kobiet: 3, mężczyzn: 4)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl