Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Grabowski
-
Popow
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Grabowskiego
-
Popowa
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Grabowskiemu
-
Popowowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Grabowskiego
-
Popowa
Narzędnik (razem z):(Janem)
Grabowskim
-
Popowem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Grabowskim
-
Popowie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Grabowski
-
Popowie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Grabowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Popow
Taką odmianę mają rzeczowniki na -b, -p, -w, -f, -m (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Grabowski-Popow: 28642 (kobiet: 32, mężczyzn: 28610)
Grabowski-Popow: 315 (kobiet: 164, mężczyzn: 151)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl