Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Grzymała
-
Moszczyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Grzymały
-
Moszczyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Grzymale
-
Moszczyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Grzymałę
-
Moszczyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Grzymałą
-
Moszczyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Grzymale
-
Moszczyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Grzymało rzad.
-
Moszczyński
Podstawa odmiany nazwiska Grzymała

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Moszczyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Grzymała-Moszczyński: 1806 (kobiet: 931, mężczyzn: 875)
Grzymała-Moszczyński: 1690 (kobiet: 2, mężczyzn: 1688)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl