Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Guz
-
Rudzki
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Guza
-
Rudzkiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Guzowi
-
Rudzkiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Guza
-
Rudzkiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Guzem
-
Rudzkim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Guzie
-
Rudzkim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Guzie rzad.
-
Rudzki
Podstawa odmiany nazwiska Guz
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob

Podstawa odmiany nazwiska Rudzki
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Guz-Rudzki: 4780 (kobiet: 2424, mężczyzn: 2356)
Guz-Rudzki: 3389 (kobiet: 8, mężczyzn: 3381)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl