Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Guze
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Guzego1), 3)
Guze1)
Guze’a2)
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Guzemu1), 3)
Guze1)
Guze’owi2)
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Guzego1), 3)
Guze1)
Guze’a2)
Narzędnik (razem z):(Janem)
Guzem1), 3)
Guze1)
Guze’em2)
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Guzem1), 3)
Guze1)
Guzie2)
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Guze1), 3)
Guzie2) rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Guze

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
Podobnie odmienia się: Allende, Olisadebe
2) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
  • wymawia się bez końcówki -e
Podobnie odmienia się: Wilde, Gide
3) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Hoppe, Linde


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Guzówna
Odmężowska:Guzowa

Występowanie w bazie PESEL
Guze: 86 (kobiet: 45, mężczyzn: 41)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl