Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jabłoński
-
Bałdyga
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jabłońskiego
-
Bałdygi
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jabłońskiemu
-
Bałdydze
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jabłońskiego
-
Bałdygę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jabłońskim
-
Bałdygą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jabłońskim
-
Bałdydze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jabłoński
-
Bałdygo rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Jabłoński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Bałdyga
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jabłoński-Bałdyga: 24557 (kobiet: 6, mężczyzn: 24551)
Jabłoński-Bałdyga: 4046 (kobiet: 2040, mężczyzn: 2006)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl