Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jakubczyk
-
Brożek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jakubczyka
-
Brożka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jakubczykowi
-
Brożkowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jakubczyka
-
Brożka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jakubczykiem
-
Brożkiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jakubczyku
-
Brożku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jakubczyku rzad.
-
Brożku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Jakubczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Brożek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Kadłubek, Kurek


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jakubczyk-Brożek: 6068 (kobiet: 3098, mężczyzn: 2970)
Jakubczyk-Brożek: 5230 (kobiet: 2669, mężczyzn: 2561)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl