Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Janiak
-
Garbowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Janiaka
-
Garbowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Janiakowi
-
Garbowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Janiaka
-
Garbowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Janiakiem
-
Garbowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Janiaku
-
Garbowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Janiaku rzad.
-
Garbowski
Podstawa odmiany nazwiska Janiak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Garbowski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Janiak-Garbowski: 11659 (kobiet: 5971, mężczyzn: 5688)
Janiak-Garbowski: 1262 (kobiet: 0, mężczyzn: 1262)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl