Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Janiak
-
Nowakowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Janiaka
-
Nowakowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Janiakowi
-
Nowakowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Janiaka
-
Nowakowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Janiakiem
-
Nowakowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Janiaku
-
Nowakowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Janiaku rzad.
-
Nowakowski
Podstawa odmiany nazwiska Janiak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Nowakowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Janiak-Nowakowski: 11659 (kobiet: 5971, mężczyzn: 5688)
Janiak-Nowakowski: 24149 (kobiet: 15, mężczyzn: 24134)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl