Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Januszkiewicz
-
Lickiewicz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Januszkiewicza
-
Lickiewicza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Januszkiewiczowi
-
Lickiewiczowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Januszkiewicza
-
Lickiewicza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Januszkiewiczem
-
Lickiewiczem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Januszkiewiczu
-
Lickiewiczu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Januszkiewiczu rzad.
-
Lickiewiczu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Januszkiewicz
Taką odmianę mają rzeczowniki na -icz

Podstawa odmiany nazwiska Lickiewicz
Taką odmianę mają rzeczowniki na -icz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Januszkiewicz-Lickiewicz: 3700 (kobiet: 1926, mężczyzn: 1774)
Januszkiewicz-Lickiewicz: 363 (kobiet: 187, mężczyzn: 176)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl