Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jarosz
-
Guściora
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jarosza
-
Guściory
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jaroszowi
-
Guściorze
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jarosza
-
Guściorę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jaroszem
-
Guściorą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jaroszu
-
Guściorze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jaroszu rzad.
-
Guścioro rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Jarosz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Guściora
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ra


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jarosz-Guściora: 24172 (kobiet: 12500, mężczyzn: 11672)
Jarosz-Guściora: 893 (kobiet: 449, mężczyzn: 444)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl