Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jaroszczyk
-
Mossakowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jaroszczyka
-
Mossakowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jaroszczykowi
-
Mossakowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jaroszczyka
-
Mossakowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jaroszczykiem
-
Mossakowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jaroszczyku
-
Mossakowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jaroszczyku rzad.
-
Mossakowski
Podstawa odmiany nazwiska Jaroszczyk
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q

Podstawa odmiany nazwiska Mossakowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jaroszczyk-Mossakowski: 191 (kobiet: 107, mężczyzn: 84)
Jaroszczyk-Mossakowski: 446 (kobiet: 0, mężczyzn: 446)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl