Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jaroszewicz
-
Smyk
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jaroszewicza
-
Smyka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jaroszewiczowi
-
Smykowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jaroszewicza
-
Smyka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jaroszewiczem
-
Smykiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jaroszewiczu
-
Smyku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jaroszewiczu rzad.
-
Smyku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Jaroszewicz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Smyk
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jaroszewicz-Smyk: 2723 (kobiet: 1426, mężczyzn: 1297)
Jaroszewicz-Smyk: 4467 (kobiet: 2258, mężczyzn: 2209)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl