Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jasiński
-
Kohnke
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jasińskiego
-
Kohnkego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jasińskiemu
-
Kohnkemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jasińskiego
-
Kohnkego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jasińskim
-
Kohnkem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jasińskim
-
Kohnkem
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jasiński
-
Kohnke
Podstawa odmiany nazwiska Jasiński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kohnke
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ke


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jasiński-Kohnke: 18644 (kobiet: 7, mężczyzn: 18637)
Jasiński-Kohnke: 737 (kobiet: 364, mężczyzn: 373)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl