Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jaworko
-
Jaworowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jaworki
-
Jaworowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jaworce
-
Jaworowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jaworkę
-
Jaworowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jaworką
-
Jaworowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jaworce
-
Jaworowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jaworko
-
Jaworowski
Podstawa odmiany nazwiska Jaworko
Nazwiska na -ko mają odmianę żeńską (jak gdyby kończyły się na -ka).
Podobnie odmienia się: Kołodko

Podstawa odmiany nazwiska Jaworowski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jaworko-Jaworowski: 2 (kobiet: 2, mężczyzn: 0)
Jaworko-Jaworowski: 1627 (kobiet: 3, mężczyzn: 1624)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl