Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jawornicki
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jawornickiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jawornickiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jawornickiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jawornickim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jawornickim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jawornicki
Podstawa odmiany nazwiska Jawornicki
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


 
Forma żeńska nazwiska:Jawornicka

Występowanie w bazie PESEL
Jawornicki: 106 (kobiet: 0, mężczyzn: 106)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl