Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Podałeś nazwisko nie spotykane w bazie PESEL, słowniku ani w korpusie tekstów. Sprawdź czy się nie pomyliłeś.

Mianownik (to jest):(Jan)
Jaworski
-
Caudelier
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jaworskiego
-
Caudeliera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jaworskiemu
-
Caudelierowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jaworskiego
-
Caudeliera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jaworskim
-
Caudelierem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jaworskim
-
Caudelierze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jaworski
-
Caudelierze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Jaworski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Caudelier
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany
Podobnie odmienia się: Bober, Meissner


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jaworski-Caudelier: 22997 (kobiet: 17, mężczyzn: 22980)
Jaworski-Caudelier nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl