Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Jurek
-
Krzyżewski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Jurka
-
Krzyżewskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Jurkowi
-
Krzyżewskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Jurka
-
Krzyżewskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Jurkiem
-
Krzyżewskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Jurku
-
Krzyżewskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Jurku rzad.
-
Krzyżewski
Podstawa odmiany nazwiska Jurek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Krzyżewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Jurek-Krzyżewski: 11794 (kobiet: 6002, mężczyzn: 5792)
Jurek-Krzyżewski: 816 (kobiet: 0, mężczyzn: 816)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl