Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kaźmierczak
-
Przybylski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kaźmierczaka
-
Przybylskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kaźmierczakowi
-
Przybylskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kaźmierczaka
-
Przybylskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kaźmierczakiem
-
Przybylskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kaźmierczaku
-
Przybylskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kaźmierczaku rzad.
-
Przybylski
Podstawa odmiany nazwiska Kaźmierczak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Przybylski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kaźmierczak-Przybylski: 30259 (kobiet: 15482, mężczyzn: 14777)
Kaźmierczak-Przybylski: 12796 (kobiet: 9, mężczyzn: 12787)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl