Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kalita
-
Ludwiczak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kality
-
Ludwiczaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kalicie
-
Ludwiczakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kalitę
-
Ludwiczaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kalitą
-
Ludwiczakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kalicie
-
Ludwiczaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kalito rzad.
-
Ludwiczaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kalita
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota

Podstawa odmiany nazwiska Ludwiczak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kalita-Ludwiczak: 4584 (kobiet: 2346, mężczyzn: 2238)
Kalita-Ludwiczak: 4696 (kobiet: 2403, mężczyzn: 2293)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl