Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno nazwisko kobiety nie kończy się na -ska?

Mianownik (to jest):(Anna)
Karbowski
-
Hayes
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Karbowski
-
Hayes
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Karbowski
-
Hayes
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Karbowski
-
Hayes
Narzędnik (razem z):(Anną)
Karbowski
-
Hayes
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Karbowski
-
Hayes
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Karbowski
-
Hayes
Podstawa odmiany nazwiska Karbowski
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Hayes
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Karbowski-Hayes: 2090 (kobiet: 2, mężczyzn: 2088)
Karbowski-Hayes: 7 (kobiet: 5, mężczyzn: 2)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl