Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Klich
-
Dubelski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Klicha
-
Dubelskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Klichowi
-
Dubelskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Klicha
-
Dubelskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Klichem
-
Dubelskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Klichu
-
Dubelskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Klichu rzad.
-
Dubelski
Podstawa odmiany nazwiska Klich
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ch, -sh (gdy nie zachodzą szczególne warunki)

Podstawa odmiany nazwiska Dubelski
Nazwiska zakończone na -[scz]ki mają odmianę przymiotnikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Klich-Dubelski: 3535 (kobiet: 1828, mężczyzn: 1707)
Klich-Dubelski: 3 (kobiet: 0, mężczyzn: 3)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl