Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Klocka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Klocki1)
Klockiej2)
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Klocce1)
Klockiej2)
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Klockę1)
Klocką2)
Narzędnik (razem z):(Anną)
Klocką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Klocce1)
Klockiej2)
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Klocko1) rzad.
Klocka2)
Podstawa odmiany nazwiska Klocka

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Mimo zakończenia na -ska, -cka, -dzka, jeśli nazwisko kobiety ma taką samą postać jak nazwisko męskie (ojca, męża), to ma odmianę rzeczownikową.
Podobnie odmienia się: Laska, Niecka
2) Nazwiska kobiet na -ska, -cka, -dzka mają odmianę przymiotnikową i męskie odpowiedniki na -ski, -cki, -dzki.
Podobnie odmienia się: Kowalska


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Klocczanka
Odmężowska:Klocczyna

Występowanie w bazie PESEL
Klocka: 11 (kobiet: 7, mężczyzn: 4)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl