Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kołaczek
-
Szymański
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kołaczka
-
Szymańskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kołaczkowi
-
Szymańskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kołaczka
-
Szymańskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kołaczkiem
-
Szymańskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kołaczku
-
Szymańskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kołaczku rzad.
-
Szymański
Podstawa odmiany nazwiska Kołaczek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Kadłubek, Kurek

Podstawa odmiany nazwiska Szymański

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kołaczek-Szymański: 1175 (kobiet: 621, mężczyzn: 554)
Kołaczek-Szymański: 43617 (kobiet: 22, mężczyzn: 43595)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl