Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Korczak
-
Leszczyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Korczaka
-
Leszczyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Korczakowi
-
Leszczyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Korczaka
-
Leszczyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Korczakiem
-
Leszczyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Korczaku
-
Leszczyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Korczaku rzad.
-
Leszczyński
Podstawa odmiany nazwiska Korczak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Leszczyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Korczak-Leszczyński: 6162 (kobiet: 3219, mężczyzn: 2943)
Korczak-Leszczyński: 12168 (kobiet: 5, mężczyzn: 12163)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl