Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kowalski
-
Daczkowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kowalskiego
-
Daczkowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kowalskiemu
-
Daczkowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kowalskiego
-
Daczkowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kowalskim
-
Daczkowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kowalskim
-
Daczkowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kowalski
-
Daczkowski
Podstawa odmiany nazwiska Kowalski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Daczkowski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kowalski-Daczkowski: 68743 (kobiet: 61, mężczyzn: 68682)
Kowalski-Daczkowski: 278 (kobiet: 1, mężczyzn: 277)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl