Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno nazwisko kobiety nie kończy się na -ska?

Mianownik (to jest):(Anna)
Kowalski
-
Gollus
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Kowalski
-
Gollus
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Kowalski
-
Gollus
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Kowalski
-
Gollus
Narzędnik (razem z):(Anną)
Kowalski
-
Gollus
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Kowalski
-
Gollus
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Kowalski
-
Gollus
Podstawa odmiany nazwiska Kowalski
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Gollus
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Kowalski-Gollus: 68743 (kobiet: 61, mężczyzn: 68682)
Kowalski-Gollus: 62 (kobiet: 35, mężczyzn: 27)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl