Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to są):(Anna i Jan)
Kowlascy
Dopełniacz (brak nam):(Anny i Jana)
Kowlaskich
Celownik (gratulujemy):(Annie i Janowi)
Kowlaskim
Biernik (zapraszamy):(Annę i Jana)
Kowlaskich
Narzędnik (razem z):(Anną i Janem)
Kowlaskimi
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie i Janie)
Kowlaskich
Wołacz (O, wy!):(Anno i Janie)
Kowlascy
formy deprecjatywne (M./W.):(te)
Kowlaskie
Podstawa odmiany nazwiska Kowlaski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.


 

Występowanie w bazie PESEL
Kowlaski nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl