Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kozakowski
-
Rusin
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kozakowskiego
-
Rusina
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kozakowskiemu
-
Rusinowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kozakowskiego
-
Rusina
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kozakowskim
-
Rusinem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kozakowskim
-
Rusinie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kozakowski
-
Rusinie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kozakowski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali

Podstawa odmiany nazwiska Rusin
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kozakowski-Rusin: 613 (kobiet: 0, mężczyzn: 613)
Kozakowski-Rusin: 8514 (kobiet: 4375, mężczyzn: 4139)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl