Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Krawczykówna
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Krawczykówny
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Krawczykównie
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Krawczykównę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Krawczykówną
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Krawczykównie
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Krawczykówno rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Krawczykówna
Odojcowskie nazwiska kobiet z końcówką -ówna i odmężowskie z końcówkami -ina, -yna, tak jak i inne nazwiska kobiet i mężczyzn z takimi końcówkami, mają odmianę rzeczownikową.


 
To może być forma odojcowska od:Krawczyk

Występowanie w bazie PESEL
Krawczykówna nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl