Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Krawczyk
-
Krawczyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Krawczyka
-
Krawczyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Krawczykowi
-
Krawczyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Krawczyka
-
Krawczyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Krawczykiem
-
Krawczyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Krawczyku
-
Krawczyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Krawczyku rzad.
-
Krawczyński
Podstawa odmiany nazwiska Krawczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Krawczyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Krawczyk-Krawczyński: 64743 (kobiet: 33248, mężczyzn: 31495)
Krawczyk-Krawczyński: 2060 (kobiet: 2, mężczyzn: 2058)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl