Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Krawczyk
-
Ochman
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Krawczyka
-
Ochmana
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Krawczykowi
-
Ochmanowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Krawczyka
-
Ochmana
Narzędnik (razem z):(Janem)
Krawczykiem
-
Ochmanem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Krawczyku
-
Ochmanie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Krawczyku rzad.
-
Ochmanie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Krawczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Ochman

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Krawczyk-Ochman: 64743 (kobiet: 33248, mężczyzn: 31495)
Krawczyk-Ochman: 3447 (kobiet: 1774, mężczyzn: 1673)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl