Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Krawczyk
-
Stoczewski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Krawczyka
-
Stoczewskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Krawczykowi
-
Stoczewskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Krawczyka
-
Stoczewskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Krawczykiem
-
Stoczewskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Krawczyku
-
Stoczewskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Krawczyku rzad.
-
Stoczewski
Podstawa odmiany nazwiska Krawczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Stoczewski
Nazwiska zakończone na -[scz]ki mają odmianę przymiotnikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Krawczyk-Stoczewski: 64743 (kobiet: 33248, mężczyzn: 31495)
Krawczyk-Stoczewski: 38 (kobiet: 0, mężczyzn: 38)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl